Vestgrønlandskajakk

Restaurering

Restaurering
Har du en gammel seildukskajakk som har sett bedre dager? De færreste vil vel tro at det kan være vel bryet verdt å sette den i stand. Disse gamle typene er som regel bygget av tre og seilduk, og har blitt brukt i stor utstrekning her i Norge fra ca 1930.
Klar til trekking av dekk
Det kan være vakre og sjødyktige farkoster bygget av profesjonelle håndverkere eller av dyktige amatører. Hvis kajakken ikke er blitt behandlet spesielt dårlig, er det ofte ikke så mye arbeid som skal til for å gjøre den i stand til mange års ny bruk.
Restaurering innebærer vanligvis avduking, istandsettelse av treverk, duktrekking og finish. Restaureringsarbeidet utføres fagmessig til en på forhånd avtalt pris.
På vannet igjen

Flott sak i D2

Les hele artiklen om kajakkbyggekurs fra Dagens Næringsliv her:Les her:

Kajakkbygging i USA

Ny film fra byggekurs i USA: Se her:

Kurskalender 2019

Nye kurs for 2019 her:Kurskalender

NRK omtale av sommerens padleeventyr

Dette skrev NKR om turen: Les her:

NKR hadde også denne sak om turen: Les her

Nye padleåresider!

Vi har gjort om på utvalget av padleårer, og laget en flott ny presentasjon. Les mer

Ny årebygge artikkel

årebygging fra a-å:Les her:

Artikel om kajakkbygging

Jeff Allens byggeprosjekt fra Ocean Paddler:Les her:

.