Basis padleteknikk

Hvordan bære seg ad?

Det er lett å lære å padle med grønlandsåre. Spesielt for en nybegynner, som aldri har padlet før, faller det naturlig. For de som har padlet mye føles det kanskje litt rart, men usikkerheten overvinnes i reglen fort. Vi kan begynne med å holde i åren: Åren bør være god å holde i. Skaftet definerer hvor du skal holde hendene dine – like før, eller litt inne på overgangen til årebladet. Åren er symmetrisk, så du kan ikke holde på noen gal måte. Hovedreglen er at du må føle deg litt fram, og prøve - på den måte merke du etter hvert hva som passer deg godt. Skulderbredden din vil ofte være lik en passende avstand mellom hendene dine, kanskje litt mindre i noen tilfeller.

Jeg pleier ikke å gi noen instruksjoner på forhånd, når jeg underviser i padling med grønlandsåre – som regel faller det naturlig, og innøves uten noe videre instruksjon.Sett åren i vannet passe langt framme – ikke strekk deg overdrevent framover. Du kan enten sette åren i vannet i en rett vinkel på vannet, eller med en liten vinkling framover.Du fører åren bakover, først med liten belastning, og etter hvert større, inntil åretaket avsluttes litt bak overkroppen din, og du setter det andre åreblad i vannet på motsatt side.Padleteknikken adskiller seg ikke vesentlig fra den som man bruker med moderne årer. Fraspark på fot pedalene er viktig, her starter du rotasjon i bekken og overkropp, som gjør det mulig å få store muskelgrupper i rygg, skulder og mage i arbeid. Dette avlaster de relativt små muskelgrupper i armene, og padlingen blir uanstrengt. Du både drar og skyver i åren i samme bevegelse, og skyvehånden kan gjerne løsne grepet litt. Dels fordi det gir bevissthet om skyve/dra mekanikken, dels for å holde fingrene i bevegelse og unngå kulde og stivhet.

Hvor høyt du padler vil også være en smakssak. Det hevdes ofte at åreføringen bør være lav med denne åretype. Det er heller slik at lav åreføring for mange faller naturlig, særlig i kombinasjon med en lav kajakk, som ligger dypt i vannet, slik som det er typisk for en grønlandskajakk. Typisk åreføring med grønlandsåre ligger litt under 45 grader. Mange som er vant med moderne, vridde årer, føler det kanskje litt uvant i starten. Mange fortsetter å vri i åren, og det kan gi noe ustøhet. Denne fortar seg raskt helt av seg selv - typisk etter ett par kilometers padling.

Så melder spørsmålet om plasking seg for en del menneskers vedkommende! Plasking forekommer gjerne i begynnelsen, akkurat idet åren settes i vannet. Årebladets form kan ha noe skyld, men helst er det måten den blir satt i vannet på som det er noe i veien med. Hvis du opplever plasking, så prøv å vente med å legge kraft i åretaket inntil åren er helt nede i vannet. Man må prøve å føle seg fram med årebladet, for å finne fram til det minst støyende i sett. Når det er oppnådd, er padleteknikken gjerne i orden. Den største utfordring som gjenstår da, er for de fleste menneskers vedkommende å få til mindre arm bruk og mer rotasjon i kroppen.

Flott sak i D2

Les hele artiklen om kajakkbyggekurs fra Dagens Næringsliv her:Les her:

Kajakkbygging i USA

Ny film fra byggekurs i USA: Se her:

Kurskalender 2019

Nye kurs for 2019 her:Kurskalender

NRK omtale av sommerens padleeventyr

Dette skrev NKR om turen: Les her:

NKR hadde også denne sak om turen: Les her

Nye padleåresider!

Vi har gjort om på utvalget av padleårer, og laget en flott ny presentasjon. Les mer

Ny årebygge artikkel

årebygging fra a-å:Les her:

Artikel om kajakkbygging

Jeff Allens byggeprosjekt fra Ocean Paddler:Les her:

.