Vestgrønlandskajakk

Om originale arktiske kajakktyper

Kajakkene som bygges på kurs og på bestilling, er alle designet ut fra kjennskap til originale arktiske kajakktyper.
Eskimoene, eller Inuitt, er en folkegruppe som lever, og har levd, spredt over hele Arktis. Hvert lille samfunn hadde tidligere sine egne kajakktyper, som var tilpasset lokale værforhold, klima, ulike fangstforhold med mer. Dette ga en mengde forskjellige typer højst forskjellige kajakker, både i utseende og egenskaper.
I dag har de fleste originale kajakktyper forsvunnet helt fra alminnelig bruk. Skal man bygge en original kajakk må man forsøke å rekonstruere noe av den kunnskap fortidens Inuitt folk hadde om kajakkdesign og kajakkpadling.
Anders

Moderne kajakkbygging

Når man nå bygger en ny type kajakk, må man først studere al tilgjengelig litteratur, historiske bilder, oppmålinger av museumskajakker og besøke museum. Siden forsøker man å danne seg en forståelse av kajakkens form og funksjon. Disse to ting henger nøye sammen. Denne research kan ta lang tid, men på ett tidspunkt må man hoppe ut i det. Da begynner byggeprojektet.

Byggemetode

Materialene som brukes hos kajakkspesialisten er ulike hjemlige treslag, både lauvtre og bartre. Alt tre er spesialvirke, som er nøye utvalgt for å gi kajakkene best mulig holdbarhet, og utseende. Stort sett er det kvistfritt og rettvokst. Enkelte emner er krokvokst, og plukket ut til enkeltdeler i kajakken.
Krokemner ligger til tørk.
Ut av treet bygges ett skjelett. Treet bøyes og vris, enkelte deler dampes i form. Delerne samles på tradisjonelt vis med tresammenføyinger, treplugger og tausurringer. Med denne byggemetode blir skjelettet meget solid, samtidig som kajakken beholder en god del fleksibilitet. Dette siste er en stor styrke ved denne type kajakker. Skjelettet behandles med olje, og trekkes endelig med en kraftig seilduk. Seilduken behandles til slutt med en spesiell oljemaling. Oljemalingen konserverer og styrker duken, og gjør den helt vanntett. Før kajakken er helt ferdig, pusses og males det adskillige strøk, for å få en helt glatt overflate og ett vakkert utseende.
Kajakkene bygges så originale som mulig i forhold til byggemetode, utseende og form. Dette balanseres op imot praktiske hensyn i forhold til moderne menneskers behov, og bruk.
Sikkerhet er maksimalt høyt prioritert, og kajakkene blir meget godt egnet til å møte dagens krav til innebygd sikkerhet. Ellers avhenger sikkerheten i forbindelse med havkajakkpadling alltid mest av padlerens kunnskap og ferdigheter. Både byggekurs og salg følges helst opp med tilbud om sikkerhets- og padlekurs.

Myke farkoster

Den spesielle byggemetode og det tradisjonelle design gjør at disse kajakker får andre egenskaper enn kajakker bygget i for eksempel plast og glassfiber. En seildukskajakk vil som regel gå godt i sjø. Den fleksible konstruksjon og seilduken sørger for at kajakken føyer seg bølger, og får en myk gange i sjø. Mange mener fleksibiliteten i tillegg gir gode fartsegenskaper i sjø, men dette er vanskelig å bevise.
Innsiden
En sitter vanligvis lavt i kajakken, noe som gir meget god kontroll i vind og bølger, og som er noe av hemmeligheten ved den gode stabilitet alle kajakkmodellene vanligvis har.

Detaljer

Her er en beskrivelse med illustrasjon av de modeller som er vanlige å få bygget på bestilling eller byggekurs. Det finnes mange fler modeller å velge imellom, for de som er spesielt interessert, men disse dekker de fleste behov en turpadler kunne ønske seg.
Valg av kajakk vil alltid være ett valg mellom ulike kompromiss løsninger. Det er ikke mulig å få en kajakk som er perfekt i alle henseender, selvom noen kajakkselgere kanskje gir inntrykk av det. En perfekt rullekajakk vil aldri bli en perfekt langturskajakk, og vise versa! Man må velge kajakk ut fra hva man tror man kommer til å bruke kajakken mest til, og så selvfølgelig ut fra personlige preferenser på utseendet. Estetikken er generelt viktig for de som velger seg en original farkost fremfor en plastikutgave av samme.
Alle modeller som er avbildet her lages med pakkeluker. Pakkeluker er en moderne oppfinnelse av de bedre. Pakkeluker forbedrer anvendeligheten til turbruk, der man har behov for å ha med seg en del bagasje. Pakkeluker lages i hvilken størrelse man måtte ønske, er helt vanntette, og er enkle å åpne og lukke.
Samtlige kajakker lages også med styreanordning. Som regel består dette i en fast eller avtagbar styrefinne, som gir ekstra retningsstabilitet under vanskelige forhold. Mange undrer seg over at jeg ikke bruker ror på kajakkene. Ror er etter min mening helt unødvendig på disse kajakktypene. Ror brukes på en del moderne kajakker, primært for å gjøre kajakken retningsstabil under vanskelige vindforhold. De tradisjonelle kajakkene er etter min mening godt designet til å holde retning og styre under alle forhold, noe som gjør roret til en helt overflødig detalje, som i tillegg er meget sårbar.
Kajakkene kan lages i hvilken som helst farge man ønsker. De fleste kajakker som er avbildet er naturfarget og hvit. Man kan også gi dem spreke knallfarger, dekor, eller annet etter ønske.

Sikkerhet

En viktig sikkerhetsdetalje er sjøsokken. Selvom kajakken vil flyte når den er fyllt med vann pga. treverket, vil den være vanskelig å få tømt og gjort padleklar på dypt vann. Derfor bør alle tre og duk kajakker ha sjøsokk. En sjøsokk er en pose av vanntett stoff, som man legger inn i cockpit åpningen, og fester rundt cockpitringen. Den fyller ut rommet der du sitter, og ved ett eventuelt velt vil den forhindre vannet i å trenge inn, og fylle opp resten av kajakken. I tillegg forhindrer sjøsokken skitt og sand i å komme ned i kajakken, og den virker isolerende på kalde dager.
Den spesielle dekksriggen er også med på å gjøre kajakken utrolig sikker. Den er enkel og genial. Den setter deg i stand til å feste en åre til kajakken med ett enkelt håndgrep. Med en grønlandsåre og en reserveåre, kan man i løpet av få sekunder lage solide utriggere på begge sider av kajakken. Du kan gjerne stå opp i kajakken når utriggerne er satt fast, åreflottør kan du la ligge hjemme!
Dette system brukes blantannet ved velt på dypt vann. Med sjøsokk og reserveåre kan en vanlig padler tømme og entre sin kajakk på under ett minutt! Systemet er idiotsikkert, og fungerer under de verst tenkelige forhold.

Tekniske spesifikasjoner

Her er ett utvalg av mål som noenlunde tilsvarer ett gjennomsnitt av hva som bygges. Husk at det ikke bygges to like kajakker. Målene blir tilpasset den person som skal bruke kajakken, personens ønsker, lengden på han eller hennes garasje, eller hva det måtte være. Små personer trenger som regel kortere, mindre kajakker og store personer trenger som regel litt lengre og bredere kajakker.

Type Lengde Bredde Vekt
  cm cm kg
Vestgrønlandskajakk 540 56 19
Øst-/Sørgrønlandskajakk 580 50 17
Baidarka 530 56 22
King Island-kajakk 500 56 22
Dobbelbaidarka 630 65 27


Flott sak i D2

Les hele artiklen om kajakkbyggekurs fra Dagens Næringsliv her:Les her:

Kajakkbygging i USA

Ny film fra byggekurs i USA: Se her:

Kurskalender 2019

Nye kurs for 2019 her:Kurskalender

NRK omtale av sommerens padleeventyr

Dette skrev NKR om turen: Les her:

NKR hadde også denne sak om turen: Les her

Nye padleåresider!

Vi har gjort om på utvalget av padleårer, og laget en flott ny presentasjon. Les mer

Ny årebygge artikkel

årebygging fra a-å:Les her:

Artikel om kajakkbygging

Jeff Allens byggeprosjekt fra Ocean Paddler:Les her:

.