Kajakkpadling

Kajakktegninger

Kan jeg kjøpe tegninger og bygge etter?

Jeg har dessverre ingen tegninger som kan anbefales. Jeg bygger selv kajakker uten tegning, ut fra et mønster jeg har lært gjennom samarbeid med andre, eksperimenter, samt egne erfaringer. Jeg mener kajakkbygging best læres fra person til person; og nettopp derfor er det at jeg holder kurs om dette emnet.

Det finnes også mange bøker om kajakkbygging, byggeveiledninger, og byggevideoer, særlig på det amerikanske markedet. De fleste jeg har sett, synes jeg er lite utfyllende og kan misforstås, slik at sluttresultatet kan bli heller dårlig. Jeg synes det er trist om resultatet ikke blir godt når folk bruker 100-200 timer og kjøper materialer for flere tusen kroner.

Flott sak i D2

Les hele artiklen om kajakkbyggekurs fra Dagens Næringsliv her:Les her:

Kajakkbygging i USA

Ny film fra byggekurs i USA: Se her:

Kurskalender 2019

Nye kurs for 2019 her:Kurskalender

NRK omtale av sommerens padleeventyr

Dette skrev NKR om turen: Les her:

NKR hadde også denne sak om turen: Les her

Nye padleåresider!

Vi har gjort om på utvalget av padleårer, og laget en flott ny presentasjon. Les mer

Ny årebygge artikkel

årebygging fra a-å:Les her:

Artikel om kajakkbygging

Jeff Allens byggeprosjekt fra Ocean Paddler:Les her:

.