Ror

Hvorfor har kajakkene dere bygger ikke ror?

Mange havkajakker som produseres i dag, er utstyrt med ror. Ofte kan det være nødvendig med ror for å gi god retningsstabilitet, og roret kan også brukes til å styre med.

En seildukskajakk styres derimot like godt uten ror gjennom å bruke padleåren og kroppen. Retningsstabiliteten på seildukskajakkene som bygges her er generelt god, og ror er helt enkelt ikke nødvendig. Jeg ser på ror som en unødvendig og lite driftssikker detalj: Ror kan lett gå i stykker og du kan risikere å henge deg fast i det under redningsøvelser.

En styrefinne kan, på en langt enklere måte, løse problemet med manglende retningsstabilitet i sterk vind.

Jeg har i sjeldne tilfelle montert ror på seildukskajakker hvis kunden av spesielle grunner har hatt et sterkt ønske om det.

Det kan altså la seg gjøre, men anbefales generelt ikke.

Flott sak i D2

Les hele artiklen om kajakkbyggekurs fra Dagens Næringsliv her:Les her:

Kajakkbygging i USA

Ny film fra byggekurs i USA: Se her:

Kurskalender 2019

Nye kurs for 2019 her:Kurskalender

NRK omtale av sommerens padleeventyr

Dette skrev NKR om turen: Les her:

NKR hadde også denne sak om turen: Les her

Nye padleåresider!

Vi har gjort om på utvalget av padleårer, og laget en flott ny presentasjon. Les mer

Ny årebygge artikkel

årebygging fra a-å:Les her:

Artikel om kajakkbygging

Jeff Allens byggeprosjekt fra Ocean Paddler:Les her:

.